Winops

 Winops


Welkom

WinOps is een consultancy- en interimmanagementbureau gespecialiseerd in het opzetten en verbeteren van “repeatable processes” middels Lean Six Sigma en Change Acceleration Programs. Repeatable processes zijn die processen die frequent (meerdere malen per dag) voorkomen, reproduceerbaar (zouden moeten) zijn en die vaak de ruggengraat van een organisatie vormen. Van orderopname tot incasso, van manufacturing tot warehousing, van on-time-delivery tot de kwaliteit van gestuurde rekeningen. Het al dan niet goed functioneren van deze processen heeft een direct effect op de ontvangers ervan: klanten. Daarnaast leveren ze een grote bijdrage aan de winstgevendheid van een bedrijf: kosten geassocieerd met niet goed functionerende repeatable processes kunnen makkelijk een veelvoud zijn van hun vlekkeloos verlopende varianten.

WinOps helpt u deze processen te stroomlijnen, niet alleen door inzet van “harde” Lean Six Sigma tools en technieken, maar juist ook door de rol van de mens in een proces centraal te stellen.

WinOps is opgericht in 2007 door Raymond Willems. WinOps maakt gebruik van een uitgebreid netwerk van externe partners met ieder hun eigen expertise. Dit netwerk is zorgvuldig opgebouwd tijdens de vele professionele contacten opgedaan door Raymond gedurende de laatste jaren. Raymond is een afgestudeerd technisch natuurkundige aan de rijksuniversiteit Groningen en heeft 7 jaar bij General Electric en 2 jaar bij Nuon gewerkt in Nederland, Italië en Duitsland alvorens WinOps op te richten.Winops        Mail: info@winops.nl
© 2010 Draftworks - alle rechten voorbehouden